CLAUDICATIO INTERMITTENS

 

Claudicatio Intermittens of etalagebenen is een veel voorkomende aandoening waarbij de slagaders in de benen zijn vernauwd.

De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Door de vaatvernauwing wordt er te weinig zuurstof naar de spieren aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken.

Fysiotherapeutische behandeling

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat begeleide looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. Fysiotherapie middels een looptraining helpt om van de klachten af te komen Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn dan ook tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.

Een looptherapie  (zie KNGF Richtlijn) en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij een fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen in bewegingsmogelijkheden besproken. Ook zal de maximale loopafstand en conditie worden bepaald middels  een loopbandtest of een fiets test.
Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon word samen met de patiënt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. De eerste 4 weken is dit schema zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar kan ook bestaan uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Na vier weken wordt de begeleiding afgebouwd en dient de patiënt zelfstandig te gaan trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema.

Ook word aandacht besteed aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen.
Na de looptraining is het belangrijk om een gezonde leefstijl en actieve leefstijl te behouden, anders komen de klachten weer terug.