Osteoporose behandeling

 

Wat is Osteoporose ?

Bij osteoporose neemt de hoeveelheid kalk in het bot af en verandert de botstructuur van de bot-balkjes. Hierdoor zijn de bot-balkjes minder sterk en kan het broze bot gemakkelijk breken. Osteoporose is een systemische bot-aandoening. Systemisch betekent dat de botontkalking in het hele skelet zit en dus niet alleen op de plek waar u een breuk hebt (gehad).

Hoe ontstaat het ?

Tot ongeveer uw dertigste levensjaar worden de botten opgebouwd. Er komt meer bot bij dan er wordt afgebroken. Vanaf het veertigste levensjaar is het net andersom: er wordt meer bot afgebroken dan erbij komt. De botmassa wordt kleiner en hoe minder botmassa, hoe kwetsbaarder het bot. Maar dit wil niet zeggen dat iedereen osteoporose krijgt

Verschijnselen en klachten

Van osteoporose zelf voelt u meestal niets. U merkt het vaak pas als een bot breekt. U krijgt pijn en door de breuk kan uw lichaamshouding veranderen of het bot gaat anders staan. De rugwervels zakken langzaam in als gevolg van verminderde bot-sterkte door osteoporose. Dit geeft vooral pijn bij het opstaan en bij beweging. Patiënten kunnen hierdoor ook een voorovergebogen houding krijgen. Dit heet een Kyfose.

Risicofactoren

U loopt een verhoogd risico op osteoporose als u rookt, eenzijdig eet, teveel alcohol of koffie drinkt, onvoldoende beweegt of te weinig buiten komt. Sommige ziekten of aandoeningen zoals te weinig geslachtshormoon, een te hard werkende schildklier of het gebruik van bepaalde medicijnen kunnen ook leiden tot een verhoogd risico op osteoporose. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt. Als u eenmaal iets gebroken hebt, is de kans op een tweede breuk groter.

Wat kan u zelf doen ?

Met osteoporose moet u elke dag een half uur met regelmaat bewegen. Dit mag een half uur achter elkaar zijn, maar u mag het ook opsplitsen. Vooral bewegingen waarbij de botten uw eigen lichaamsgewicht moeten dragen, zijn goed. U kunt hierbij denken aan wandelen, traplopen, tennissen, tuinieren, etc

Onderzoek

Om vast te stellen of u osteoporose hebt, doen we een aantal onderzoeken. De arts kijkt eerst wat voor lichamelijke klachten u in het verleden hebt gehad en stelt u een aantal vragen. Dit heet de anamnese. De arts doet ook een lichamelijk onderzoek.

Behandeling

Osteoporose kan op verschillende manieren behandeld worden, bijvoorbeeld:

  • Behandeling met medicijnen om de botafbraak te remmen en of behandeling met bijschildklierhormoon (PTH) om de botaanmaak te stimuleren bij ernstige osteoporose (minimaal twee wervelbreuken en één niet-wervelbreuk). Dit middel mag alleen door een medisch specialist, gespecialiseerd in osteoporose, worden voorgeschreven.
  • Het innemen van een supplement met calcium en vitamine D
  • Om u te helpen bij pijn en bewegen in uw dagelijkse leven is er fysiotherapie

De fysiotherapeut helpt u ontdekken wat uw lichaam aankan. De fysiotherapeut kan de nodige problemen voorkomen door voorlichting te geven en patiënten te begeleiden naar een verantwoord bewegingsgedrag en een actievere leefstijl. Bij osteoporose kan uw evenwichtsgevoel afnemen waardoor u een groter risico loopt om te vallen of een bot te breken. De fysiotherapeut werkt samen met u aan uw evenwichtsgevoel en coördinatievermogen en versterken van spierkracht is een onderdeel van de behandeling. Er zijn speciale programma’s beschikbaar voor de behandeling van Osteoporose.